กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็ก

เมืองซีแอตเทิลได้ปิดรับใบสมัครสำหรับเพื่อขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดแล้ว

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลกำลังลงทุนเพิ่มอีก 4 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือผ่านกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็ก ได้รับทุนจากกองทุนกองทุนฟื้นฟูการคลังในท้องถิ่นเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Local Fiscal Recovery Fund หรือ CLFR) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแผนกู้ภัยแห่งอเมริกา (American Rescue Plan Act หรือ ARPA) กองทุนรักษาเสถียรภาพจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 ดอลลาร์ 10,000 ดอลลาร์ และ 20,000 ดอลลาร์ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้าง อุปกรณ์ และอื่น ๆ

สำหรับรอบใหม่นี้กองทุนรักษาเสถียรภาพจะสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลาสูงสุด 50 คน และรับใบสมัครจากผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วในรอบก่อนหน้านี้ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องส่งใบสมัครทางออนไลน์ รวมถึงผู้ที่เคยได้รับเงินทุนช่วยเหลือและธุรกิจที่เคยสมัครไว้รอบก่อนหน้านี้

จนถึงปัจจุบันกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กได้มอบเงินทุนโดยตรงมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กเกือบ 1,500 แห่งที่ได้รับผลจากกระทบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากโรคระบาดทั่วเมืองซีแอตเทิล

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างครบถ้วน หรือมีผลการทดสอบเป็นลบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างทั้งในร่มและกลางแจ้ง และในสถานประกอบการในคิงเคาน์ตี้ เพื่อช่วยชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม ข้อบังคับนี้จะมีผลต่อธุรกิจและองค์กรที่จำเป็นในการบังคับใช้นโยบายนี้ ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่สมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กและอยู่ในส่วนที่มีดังต่อไปนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมสูงถึง $1,000 ธุรกิจไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครแยกกัน

ภาคส่วนที่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้เป็นลำดับต้นได้แก่ ร้านอาหาร สถาบันศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม สถานประกอบการบันเทิงยามค่ำคืน และสถานที่ประกอบกิจกรรมในร่มนอกหลักสูตร/สันทนาการ (เช่น ลานโบว์ลิ่ง ยิม อุปกรณ์เล่นเกม ฯลฯ)

คุณสมบัติ

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจที่มีสิทธิ์จะต้อง:

 • ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการปิดกิจการอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมืองซีแอตเทิลที่ยังไม่หมดอายุ
 • ได้ยื่น ภาษีธุรกิจเมืองและอาชีพ (B&O) และชำระภาษีเต็มจำนวนหากค้างชำระ
 • ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดของรัฐบาลกลาง รัฐ และของเมือง
 • สามารถสมัครเพื่อขอรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งรายต่อธุรกิจ ที่อยู่ ครัวเรือน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (EIN) หมายเลขทะเบียนธุรกิจ (UBI) และ/หรือหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมือง

ที่ตั้ง:

 • ตั้งอยู่ในเขตเมืองซีแอตเทิล
 • มีที่อยู่จริงและประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิล ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบผ่านแบบฟอร์มรายงานการเสียภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ที่ได้ยื่นส่ง หากแบบฟอร์มรายงานการเสียภาษีธุรกิจของคุณไม่ระบุที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิล จะถือว่าไม่มีสิทธิ์
  • ข้อยกเว้น: ผู้ทำงานสร้างสรรค์ รถขายอาหาร และผู้ขายสินค้าในตลาดนัดเกษตรกร ปัจจุบันธุรกิจเหล่านี้ต้องประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลและแจ้งที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิลที่ใช้บ่อยที่สุด
 • มีไม่เกินสองแห่ง

ขนาด:

 • มีพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลาสูงสุด 50 คน
 • เป็นเจ้าของคนดียว, C-corporation, S-corporation, สหกรณ์, บริษัท จำกัด ห้างหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีรายได้สุทธิประจำปีสูงสุดสองล้านดอลลาร์ (2,000,000 ดอลลาร์) แต่อย่างน้อยหนึ่งพันดอลลาร์ (1,000 ดอลลาร์)
  • แผนกการเงินและงานบริการธุรการของเมืองซีแอตเทิลจะพิจารณาความสูญเสียนี้ผ่านรายได้ที่รายงานในแบบฟอร์มรายงานภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ปี 2019 และ 2020

การประกอบธุรกิจ:

 • ปัจจุบันยังเปิดทำการและประกอบธุรกิจอยู่
 • เริ่มประกอบธุรกิจก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2019
 • เป็นเจ้าของธุรกิจอิสระโดยไม่ใช่แฟรนไชส์และไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่

การสูญเสียรายได้:

 • มีการสูญเสียรายได้สุทธิประจำปีรวมหรือเกินจำนวนเงินที่สมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามข้อมูลธุรกิจเมืองและอาชีพ (B&O)

เกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร:

 • เป็นศิลปะการแสดง สถาบันวัฒนธรรม หรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางธุรกิจ
 • มีสถานะเปิดทำการอยู่และไม่หวังผลกำไรกับทางสำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐวอชิงตัน

ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ

ธุรกิจที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กได้แก่:

 • ธุรกิจที่ไม่มีที่ตั้งในเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของคิงเคาน์ตี้
 • ธุรกิจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น
 • ตามแบบฟอร์ม 1099 เป็นผู้รับเหมาอิสระ ได้แก่:
  • เป็นเจ้าของหรือธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว (รวมถึง Airbnb, Vrbo เป็นต้น)
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล (นายหน้าซื่อขายอสังหาริมทรัพย์อิสระ)
  • บริการแชร์รถ แท็กซี่ บริการส่งอาหาร และบริการรถยนต์ (เช่น Uber, Lyft, Yellow Cab, Door Dash, Uber Eats เป็นต้น)
 • องค์กรไม่หวังผลกำไรประเภท 501(c)(3), 501(c)(6) หรือ 501(c)(19) ยกเว้นศิลปะการแสดง สถาบันทางวัฒนธรรม และองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางธุรกิจ               

เอกสารที่ต้องใช้

ธุรกิจขนาดเล็กที่สนใจสมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมืองและธุรกิจและอาชีพ (B&O) จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุน ผู้สมัครที่มีสิทธิ์จะต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ในการยื่นใบสมัคร:

 • หมายเลขทะเบียนธุรกิจ (UBI) (เก้าหลัก)
  • ธุรกิจจะได้รับหมายเลขจดทะเบียนของตนเมื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในรัฐวอชิงตัน สามารถทำได้ผ่านระบบ ออนไลน์ของกรมสรรพากร หรือทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถค้นหาหมายเลขทะเบียนธุรกิจของตนทางออนไลน์ที่ dor.wa.gov/businesses
 • หมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เมืองออกให้ (หกหลัก)
  • บุคคลใดก็ตามที่ทำธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลต้องมีใบรับรองภาษีของใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิล หรือที่เรียกว่าหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมือง หมายเลขประจำตัวลูกค้า หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจทั่วไป เจ้าของธุรกิจต้องต่ออายุใบรับรองนี้ทุกปีภายในวันที่ 31 ธันวาคม
  • หมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจของในเมืองนี้แยกจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจในรัฐวอชิงตัน หากธุรกิจไม่สามารถค้นหาหมายเลขของตนในใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมืองได้ ให้ไปที่เครื่องมือค้นหา, ธุรกิจอาจจะมีเพียงใบอนุญาตประกอบธุรกิจในรัฐวอชิงตันเท่านั้น ดูภาพด้านล่างว่าใบอนุญาตแต่ละรายการมีลักษณะอย่างไรเพื่อใช้ในการอ้างอิง
  • ธุรกิจสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมือง และสามารถต่ออายุออนไลน์ได้ที่ filelocal-wa.gov หรือทางไปรษณีย์
 • ภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O)
  • ธุรกิจทุกแห่งจะต้องยื่นและรายงานไปยังเมืองแม้ว่าจะไม่มีกิจกรรมหรือไม่ต้องเสียภาษีก็ตาม ภาษีธุรกิจของเมืองซีแอตเทิลไม่เหมือนกับภาษีธุรกิจของรัฐวอชิงตัน ธุรกิจต้องยื่นภาษีของเมืองซีแอตเทิลแยกต่างหากจากภาษีของรัฐ
  • ธุรกิจที่ไม่เป็นหนี้ภาษีธุรกิจและอาชีพทั่วไป (B&O) หากรายได้รวมที่ต้องเสียภาษีประจำปีน้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์ ธุรกิจยังคงต้องยื่นแบบฟอร์มรายงาน
  • ธุรกิจสามารถยื่นและรายงานทางออนไลน์ได้ที่ filelocal-wa.gov หรือทางไปรษณีย์ สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเหล่านี้ ธุรกิจสามารถติดต่อได้ที่ Seattle Finance ที่ tax@seattle.gov

ความช่วยเหลือในการสมัคร

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจได้จัดเตรียมความช่วยเหลือด้านเทคนิค บริการการเข้าถึงด้านภาษา การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพ เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ และช่วยในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครที่มีสิทธิ์ในการกรอกใบสมัครนี้ ธุรกิจสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยการโทรศัพท์ไปที่ (206) 684-8090 หรือส่งอีเมล oed@seattle.gov

ขณะนี้แอปพลิเคชันมีบริการทั้งหมดเป็นแปดภาษา มีบริการช่วยเหลือล่ามสองภาษาเป็นภาษาอัมฮาริก จีน เกาหลี โซมาลี สเปน ไทย และเวียดนาม หากต้องการขอรับบริการแปลหรือล่าม ธุรกิจสามารถโทรไปที่ (206) 684-8090 และฝากข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในข้อความเสียง: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่ต้องการ และประเภทของความช่วยเหลือที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ใบสมัครทั้งหมดจะต้องส่งผ่าน พอร์ทัลแอปพลิเคชันออนไลน์ ภายในกำหนดเวลาในการสมัคร ใบสมัครที่ส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์จะไม่ได้รับการพิจารณา หากคุณไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 3 วันทำการก่อนปิดรับสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ คุณยังสามารถไปที่ ห้องสมุดสาธารณะของเมืองซีแอตเทิลสาขาใดก็ได้ เพื่อใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

การประชุมทางออนไลน์เพื่อชี้แจงให้ข้อมูล

ทีมงานพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กจะจัดการประชุมออนไลน์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัครเพื่อขอรับทุนรักษาเสถียรภาพใน วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 14.00  

คุณพลาดการประชุมออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรักษาเสถียรภาพรอบที่หกใช่หรือไม่ คุณสามารถดูการ บันทึกการประชุมให้ข้อมูลทางออนไลน์ และดูชุด สไลด์การนำเสนอ (เป็นภาษาอัมฮาริก จีน อังกฤษ เกาหลี โซมาลี สเปน ไทย และเวียดนาม)

เพื่ออำนวยความสะดวก การเข้าถึงข้อมูล หรือคำถามเกี่ยวกับการแปลภาษา โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจซีแอตเทิลที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

ระยะเวลาในการสมัคร

 • 19 ตุลาคม 2021: กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กเปิดรับใบสมัครใหม่
 • 14 พฤศจิกายน 2021: ต้องส่งใบสมัครภายใน เวลา 23:59 น. ไม่รับใบสมัครที่ยื่นส่งช้าเกินกำหนดหรือกรอกไม่ครบถ้วน
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2021 - 31 มกราคม 2022: ตรวจสอบใบสมัครและดำเนินการเรื่องเงินทุนช่วยเหลือ ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อในช่วงเวลานี้
 • วันที่ 31 มกราคม 2022: ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งสถานะภายในวันที่นี้

กระบวนการคัดเลือก

หลังจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กปิดรับใบสมัคร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจะเริ่มตรวจสอบใบสมัครและคัดเลือกผู้ที่จะได้รับเงินทุนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2021 ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งสถานภาพของตนภายในวันที่ 31 มกราคม 2022

ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและใบสมัครที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำจะถูกตัดออกจากการคัดกรองขั้นต้นและไม่ได้รับการพิจารณาต่อไป เจ้าหน้าที่กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กอาจจะติดต่อผู้สมัครเพื่อขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมืองและหลักฐานการชำระภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ในเวลานั้น คุณจะมีเวลา 48 ชั่วโมงในการยืนยันและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาการขอรับเงินทุน

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กอาจจะติดต่อผู้สมัครทางโทรศัพท์ด้วยหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกล 206 หรืออีเมลที่ลงท้ายด้วย @seattle.gov ธุรกิจสามารถตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่ได้โดยโทรไปที่สำนักงานของเราที่หมายเลข (206) 684-8090 หรือไปที่ หน้าสมุดรายชื่อทีมงานของเรา บนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่:

หากคุณต้องการแชร์ข้อมูลนี้กับเครือข่ายของคุณ โปรดใช้ Media Toolkit นี้

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองแอตเทิลมุ่งมั่นที่จะสร้างพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันและทั่วถึง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองโดยการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนที่หลากหลายในเมืองซีแอตเทิล ทีมงานพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีความมั่นคงและเติบโตผ่านกลยุทธ์การลงทุนโดยตรง เช่น กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็ก โปรแกรมความช่วยเหลือด้านเทคนิค และโดยการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม สำหรับคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

 

ทบทวนผู้ได้รับเงินทุนจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กที่ผ่านมา

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.