TÓM TẮT VỀ CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP PHÉP SỬ DỤNG KHÔNG GIAN NGOÀI TRỜI

Lúc này, khi Quận King đã bước vào Giai Đoạn 2 trong kế hoạch Safe Start (Khởi Đầu An Toàn) của Thống Đốc, chúng ta biết rằng nhiều chủ doanh nghiệp đang háo hức mong chờ được mở cửa trở lại hoặc mở rộng hoạt động ngoài trời, vì vậy, chúng tôi đã biên soạn tờ thông tin này để giúp quý vị khởi đầu!

Bổ Sung hoặc Mở Rộng Cơ Sở Kinh Doanh Ra Ngoài Trời trên Đường/Phố hoặc Vỉa Hè

Nếu quý vị muốn sử dụng không gian trên vỉa hè hoặc đường/phố trước cửa cơ sở kinh doanh của mình để bổ sung một quán cà phê tạm hoặc không gian bán lẻ bổ sung, hoặc nếu quý vị là chủ xe tải bán đồ ăn hay xe bán hàng rong muốn thử mở địa điểm bán hàng mới, quý vị sẽ cần phải có giấy phép Sử Dụng Đường/Phố từ Seattle Department of Transportation (Sở Giao thông Seattle, SDOT).

Chúng tôi đã đặt ra các lựa chọn mới và linh hoạt cho giấy phép tạm thời dành cho các quán cà phê vỉa hè, không gian trưng bày sản phẩm, bán hàng ăn và hàng rong khác. Các loại giấy phép này có hiệu lực trong tối đa sáu tháng.

  • Giấy Phép Mở Quán Cà Phê Ngoài Trời Tạm Thời: Hãy đề nghị cấp giấy phép này nếu quý vị là một chủ nhà hàng muốn có chỗ ngồi trên vỉa hè hoặc không gian đậu xe bên lề đường. Quý vị sẽ phải có một giấy phép nữa từ Ban Quản Lý Rượu và Cần Sa Tiểu Bang Washington (Washington State Liquor and Cannabis Board) để phục vụ rượu.
  • Giấy Phép Trưng Bày Sản Phẩm Tạm Thời: Hãy đề nghị cấp giấy phép này nếu quý vị là một chủ cơ sở bán lẻ mong muốn mở rộng diện tích hoạt động ra vỉa hè hoặc trong không gian đậu xe bên lề đường (lưu ý là giấy phép này bao gồm cả quầy thu ngân).
  • Giấy Phép Bán Hàng Rong Tạm Thời: Hãy đề nghị cấp giấy phép này nếu quý vị là một người bán hàng rong muốn được linh hoạt hơn về địa điểm và thời gian bán hàng. Giấy phép này bao gồm cả vị trí trên vỉa hè và đường/phố để đậu xe tải chở đồ ăn và xe đẩy.

Xin lưu ý rằng các nhà hàng và cơ sở bán lẻ sẽ cần cung cấp bất kỳ loại rào chắn nào cần thiết để đáp ứng yêu cầu cấp giấy phép. Các loại Giấy Phép Sử Dụng Tạm Thời này miễn phí. Chúng tôi đang xúc tiến và ưu tiên đơn xin cấp các loại giấy phép này. Tuy nhiên, có thể cần thêm thời gian xét duyệt tùy theo chất lượng của đơn xin cấp giấy phép, độ phức tạp của địa điểm và khối lượng yêu cầu gửi đến.

Dù không phải địa điểm nào cũng đủ điều kiện được cấp các loại giấy phép này, nhưng chúng tôi luôn sẵn lòng phối hợp với quý vị để tìm ra các cơ hội khác!

Bổ Sung hoặc Mở Rộng Cơ Sở Kinh Doanh Ra Ngoài Trời trên Đất Tư Nhân

Nếu quý vị quan tâm đến việc thiết lập hoặc mở rộng không gian ngoài trời để phục vụ hoạt động kinh doanh trên đất của mình, quý vị có thể cần đến một trong các loại giấy phép sau từ Seattle Department of Construction and Inspections (Sở Xây Dựng và Thanh Tra Seattle, SDCI).

  • Giấy Phép Sử Dụng Dài Hạn: Yêu cầu cấp giấy phép này nếu khu vực ngoài trời nhà quý vị nằm ở vị trí cách vùng dân cư trên 50 feet (khoảng 15,24 mét) và sẽ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn còn lại trong Luật Sử Dụng Đất của Thành Phố. Giấy phép này sẽ cho phép quý vị sử dụng dài hạn không gian ngoài trời mới của mình.
  • Giấy Phép Sử Dụng Tạm Thời: Yêu cầu cấp giấy phép này nếu khu vực ngoài trời của quý vị nằm ở vị trí cách vùng dân cư dưới 50 feet (khoảng 15,24 mét) hoặc nếu quý vị cần được áp dụng linh hoạt đối với các tiêu chuẩn khác trong Luật Sử Dụng Đất. Giấy phép này sẽ cho phép quý vị sử dụng không gian ngoài trời của mình trong bốn tuần, nhưng quý vị có thể tiếp tục nộp đơn xin cấp phép tiếp.
  • Giấy Phép Sử Dụng Từng Giai Đoạn: Yêu cầu cấp giấy phép này nếu khu vực ngoài trời của quý vị nằm ở vị trí cách vùng dân cư dưới 50 feet (khoảng 15,24 mét) hoặc nếu quý vị cần được áp dụng linh hoạt đối với các tiêu chuẩn khác trong Luật Sử Dụng Đất và nếu quý vị chỉ cần sử dụng không gian ngoài trời đó một hoặc hai ngày mỗi tuần. Giấy phép này có hiệu lực trong một năm tròn.

Phí cấp giấy phép là khoảng $350. Chúng tôi đang xúc tiến và ưu tiên các đơn xin cấp loại giấy phép này. Tùy theo chất lượng của đơn xin cấp giấy phép mà quý vị có thể chờ đến ba tuần để có được giấy phép.

Quý vị cần giúp đỡ hoặc có câu hỏi về các lựa chọn dành cho mình?

Nếu quý vị có câu hỏi về các loại giấy phép khác nhau hoặc cần giúp đỡ về quy trình nộp đơn, hãy gọi cho chúng tôi theo số 206-684-8090 hoặc gửi thư điện tử về oed@seattle.gov để được trợ giúp và hỗ trợ chuyên môn miễn phí.

Thông tin khác về giấy phép sử dụng không gian ngoài trời trên đất tư nhân trên trang mạng của SDCI tại www.seattle.gov/sdci/permits/how-do-you-get-a-permit.

Đối với giấy phép sử dụng không gian ngoài trời trên đường/phố và vỉa hè, quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang mạng của SDOT tại www.seattle.gov/transportation/permits-and-services/permits/temporary-permits.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.