Cuộc Tìm Kiếm cho Vị Trí Cảnh Sát Trưởng Tiếp Theo của Seattle

English
አማርኛ
繁體中文
한국어
Soomaali
Español
Tiếng Việt

Tìm hiểu thêm

Thành Phố đã bắt tay vào việc tìm kiếm vị trí Cảnh Sát Trưởng tiếp theo của Seattle. Quá trình này sẽ toàn diện và minh bạch và sẽ bao gồm việc xem xét cả nội bộ và bên ngoài Sở Cảnh sát Seattle (SPD) để tìm ra ứng viên phù hợp.

Như Thị trưởng Harrell giải thích, “Người đứng đầu thường trực tiếp theo của chúng tôi phải có khả năng ứng phó với những thách thức này một cách khẩn trương và đổi mới. Việc tìm kiếm toàn diện này sẽ xác định nhà lãnh đạo được trang bị tốt nhất để hoàn thành vai trò đầy thử thách này và đưa bộ phận của chúng ta tiến lên phía trước.”

Cảnh Sát Trưởng tiếp theo sẽ là một người có chung tầm nhìn với Thị trưởng Harrell về Một Seattle Hợp Nhất, nơi mọi người có quyền tuyệt đối về sự an toàn và nơi SPD được truyền cảm hứng và được tin cậy. Thị trưởng Harrell đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo, người sẽ xây dựng và tạo dựng lại niềm tin với cộng đồng, giúp thúc đẩy thay đổi văn hóa nội bộ và tham gia tích cực vào sự phát triển của bộ phận an toàn công cộng thứ ba mới.

Văn Phòng Thị Trưởng đang yêu cầu ý kiến đóng góp của quý vị để xem xét trong việc tìm kiếm Cảnh Sát Trưởng thường trực tiếp theo.

Vui lòng nhấp vào liên kết này để thực hiện cuộc khảo sát.

Tiến trình

Quá trình tìm kiếm vị trí Cảnh Sát Trưởng được thiết lập bởi hiến chương. Thị trưởng chỉ định một ủy ban tìm kiếm, ủy ban này có trách nhiệm đánh giá các ứng cử viên và giới thiệu tối đa năm cá nhân để tiếp tục đi tiếp vào một cuộc kiểm tra cạnh tranh. Ủy ban tìm kiếm cũng sẽ giúp hình thành các câu hỏi cho phần thi viết. Bài kiểm tra sẽ được quản lý bởi một hội đồng gồm các chuyên gia về lĩnh vực và cũng sẽ bao gồm một phần thi vấn đáp.

Như Thị trưởng Harrell đã tuyên bố: “Với khả năng lãnh đạo dựa trên giá trị, tư duy toàn cảnh, tổng quát và sự cam kết về an toàn, tôn trọng, cải cách và công lý, người đứng đầu tiếp theo của chúng tôi có thể giúp chúng tôi thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn công cộng, đạt được các mục tiêu tuyển dụng và duy trì đội ngũ nhân viên của chúng tôi, xây dựng tinh thần của sĩ quan, và giúp nơi đây trở thành một thành phố thân thiện và an toàn cho mọi cộng đồng.”

Ba ứng cử viên hàng đầu theo đánh giá của các thẩm định viên sau cuộc kiểm tra cạnh tranh sẽ được chuyển đến Thị trưởng để xem xét. Thị trưởng sau đó được yêu cầu chọn một trong ba ứng cử viên đó hoặc bắt đầu lại cuộc tìm kiếm.

Người được đề cử sẽ phải trải qua việc xác nhận của Hội Đồng Thành Phố.

Vui lòng nhấp vào liên kết này để thực hiện cuộc khảo sát.

Cập Nhật Sắp Tới

  • Giới thiệu về ủy ban tìm kiếm và công ty tìm kiếm
  • Giới thiệu về người đánh giá
  • Kết quả khảo sát
  • Lịch họp cộng đồng
  • Thông báo về những ứng cử viên vào vòng chung Kết và người được đề cử

Mayor Bruce Harrell

Address: 600 4th Ave, Seattle, WA, 7th Floor, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: P.O. Box 94749, Seattle, WA, 98124-4749
Phone: (206) 684-4000

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Mayor Bruce Harrell

Seattle's Mayor is the head of the Executive department. The Mayor directs and controls all City offices and departments except where that authority is granted to another office by the City Charter.